Motywatorzy dla biznesu
  Motywatorzy rozwoju osobistego
  Motywatorzy w szkole
Warsztaty dla dzieci:
Podróż w krainę emocji…
Odkrywamy świat… rozwijanie postrzegania zmysłowego u dzieci
Pewnie przed siebie!
Twórcze harce
Zaskakujące oblicza konfliktu… czyli warsztat o tym jak konflikty rozwiązywać
Co dwie głowy to nie jedna – warsztat kształtujący umiejętność efektywnej współpracy w grupie
Jak się uczyć? Skutecznie! Warsztat technik efektywnego uczenia
Warsztaty dla młodzieży:
Na tropie emocji… warsztat inteligencji emocjonalnej
Twórczość dnia codziennego
Aby być kimś – pozostań sobą!
Zaskakujące oblicza konfliktu… czyli warsztat o tym jak konflikty rozwiązywać
Co dwie głowy to nie jedna – warsztat kształtujący umiejętność efektywnej współpracy w grupie
Jak się uczyć? Skutecznie! Warsztat technik efektywnego uczenia
Pokaż się od najlepszej strony… warsztat autoprezentacji dla uczniów
My się stresu nie boimy!
Na drodze własnego rozwoju
Egzamin na 6!
Warsztaty dla nauczycieli:
Informacja zwrotna, jako narzędzie pracy nauczyciela
Sięgnij do pokładów swojej twórczości…nauczyciel pełny pomysłów i pasji
Uczymy pomagać
Pokonaj stres… warsztat pracy nad stresem
Uwolnij swoje emocje… warsztat zarządzania emocjami
Warsztaty dla rodziców:
Zaplanuj rozwój swojego dziecka, czyli jak konstruktywnie wspierać dziecko na drodze do rozwoju
Rodzina – zgrana paczka
  Gry szkoleniowe

Aktualności


Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indywidualny program rozwoju osobistego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Najbliższe warsztaty:

Zapraszamy na warsztaty rozwojowe w cyklu JESIENNE INSPIRACJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSYCHOdziałanie na odchudzanie

KOMPLEKSOWY PROGRAM PSYCHODIETETYCZNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydarzenia:

WARSZTATY ROZWOJOWE W WYJĄTKOWYCH CENACH!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Oferta szkoleń i warsztatów

Motywatorzy w szkole / Warsztaty rozwoju osobistego

Warsztaty dla nauczycieli

Informacja zwrotna, jako narzędzie pracy nauczyciela


Tytuł Informacja zwrotna, jako narzędzie pracy nauczyciela
Tematyka We współczesnej szkole uczniowie stale poddawani są ocenom odnoszącym się zarówno do ich wiedzy jak i zachowania. Niezależnie od tego czy zostaną pochwaleni czy usłyszą informację krytyczną, to w jaki sposób informacja ta zostanie im przekazana, ma zasadniczy wpływ na to jaki przyniesie efekt.

Przekazywanie informacji zwrotnych w sposób wspierający i motywujący nie jest łatwe – wymaga zarówno świadomości w tym zakresie jak i chęci, aby nasza informacja służyła pomocą, a nie była tylko kolejnym komunikatem przekazywanym w chaosie informacji.

W szkole zadanie to spoczywa głównie na nauczycielu i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Krytyka przekazana w sposób konstruktywny może mobilizować do pracy, motywować, stanowić wyzwanie – przekazana w sposób nieodpowiedni często zniechęca i znacząco osłabia motywację ucznia. Podobnie pochwała przekazana w sposób odpowiedni może zmotywować i dać energię do dalszej pracy – przekazana niewłaściwie może przynieść wręcz odwrotny skutek.

Warto zatem wykorzystywać informację zwrotną jako bardzo pomocne narzędzie w pracy nauczyciela, które nie tylko buduje motywację, ale daje uczniom środki do tego, aby samodzielnie pracowali nad swoimi mocnymi i słabszymi stronami.  Nie można bowiem zapominać o tym, że nauczyciel jest niekiedy jedyną osobą, która może ocenić pracę ucznia, a to czy zrobi to w sposób świadomy i konstruktywny, znacząco wpływa na rozwój i dalsze perspektywy ucznia.

Warsztat ten ma pomóc nauczycielom w pełni wykorzystywać „informację zwrotną”, jako niezwykle ważne narzędzie w ich pracy, które może przynieść wymierne korzyści zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela. Poczynając od zmian w motywacji, zaangażowaniu, samoświadomości, aż po zmianę w relacji nauczyciel-uczeń.

Cele
 • Zwiększenie świadomości w zakresie roli informacji zwrotnych w nauczaniu i wychowaniu
 • Zwiększenie samoświadomości w zakresie własnego stylu udzielania informacji zwrotnych
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych
 • Doskonalenie umiejętności udzielania wspierających i pomocnych informacji zwrotnych
 • Zaadaptowanie „informacji zwrotnej” jako narzędzia do codziennej pracy
 • Efekty Po ukończonym warsztacie uczestnicy:

  • Będą mieli większą wiedzę na temat tego czym jest konstruktywna informacja zwrotna
  • Będą mieli większą świadomość faktu, jaką rolę pełni informacja zwrotna
  • Będą w stanie na bieżąco diagnozować i korygować informacje zwrotne jakimi się posługują
  • Poszerzą umiejętność formułowania informacji zwrotnych w taki sposób, aby były one wspierające i motywujące dla ucznia
  • Będą mieli okazję na stałe wprowadzić konstruktywną informację zwrotną do „narzędzi” swojej pracy
  Czas trwania 8 h
   
     
  © Motywatorzy - edukacja i rozwój projekt i wykonanie: nethouse | Jazz&Orco Studio