Motywatorzy dla biznesu
NOWOŚĆ:
Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
Umiejętności komunikacyjne
Sztuka informacji zwrotnych
W zgodzie z sobą i innymi – asertywność w pracy
Techniki zarządzania konfliktem
Pomiędzy chcieć, a mieć – trening umiejętności negocjacyjnych
Twórcze działanie na zawołanie
Inteligencja emocjonalna w działaniu
Trening świadomego kreowania własnego wizerunku
Niezbędnik skutecznego managera
Jak przemienić motywację w nawyk – motywowanie pracowników
Efektywna organizacja pracy i czasu
Program antystresowy
Profesjonalna obsługa klienta
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – budowanie zespołu

  Motywatorzy rozwoju osobistego
  Motywatorzy w szkole
  Gry szkoleniowe

Aktualności


Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indywidualny program rozwoju osobistego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Najbliższe warsztaty:

Zapraszamy na warsztaty rozwojowe w cyklu JESIENNE INSPIRACJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSYCHOdziałanie na odchudzanie

KOMPLEKSOWY PROGRAM PSYCHODIETETYCZNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydarzenia:

WARSZTATY ROZWOJOWE W WYJĄTKOWYCH CENACH!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Oferta szkoleń i warsztatów

Motywatorzy dla biznesu / Szkolenia dla firm

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – budowanie zespołu

Tytuł Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – budowanie zespołu
Tematyka Celem szkolenia jest stworzenie przestrzeni dla uczestników do tego, aby mogli wypracować własne, konstruktywne reguły funkcjonowania grupy. Z pomocą trenerów zespół pracuje nad wygenerowaniem standardów konstruktywnej pracy, zasad komunikacji, określają się role grupowe pełnione przez poszczególnych członków grupy, buduje się zaufanie oraz tworzą więzi. Uczestnicy mają okazję wypracować samodzielne metody radzenia sobie z problemami, przyjmowania odpowiedzialności za pracę, rozdzielania zadań. Wszystko to ma na celu zbudowanie silnego zespołu, który będzie funkcjonował  w oparciu o jasno określone zasady oraz silne poczucie zaufania i więzi. Każdy z uczestników ma okazję zastanowić się nad swoim wkładem w grupę, a zespół ma szansę wypracować takie reguły funkcjonowania, aby wykorzystać potencjał poszczególnych jej członków. Dodatkowo uczestnicy poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia związane z funkcjonowaniem grupy, rozwiązywaniem problemów grupowych czy metodami twórczej pracy w zespole.
Szkolenie polecane jest dla:

 • nowopowstających zespołów
 • zespołów, których struktura uległa zmianie
 • zespołów, którym brak jest motywacji i energii do działania
 • zespołów, które chcą zainwestować w swój rozwój
 • Cele
 • Wykształcenie standardów efektywnej pracy
 • Zbudowanie norm komunikacyjnych
 • Określenie ról grupowych
 • Wykorzystanie potencjału wszystkich członków grupy, jako
  składowych większej całości
 • Wypracowanie metod radzenia sobie z problemami w grupie
 • Przećwiczenie metod twórczej pracy w grupie
 • Budowanie poczucia zaufania i więzi
 • Integracja
 • Efekty Jasne normy funkcjonowania grupy, przejrzysta komunikacja, wypracowane metody radzenia sobie z trudnościami, poczucie więzi i zaufania, wykorzystanie potencjału wszystkich członków grupy- wszystko to składa się na zespół ludzi zadowolonych, pracujących efektywnie w przyjaznej atmosferze.
  Informacje organizacyjne Przy organizacji szkolenia zamkniętego czas trwania szkolenia, termin oraz warunki finansowe ustalane są bezpośrednio z klientem.

  Osoby indywidualne zapraszamy na szkolenia otwarte:
  Harmonogram szkoleń i cennik >>
  Formularz zgłoszeniowy >>

   
     
  © Motywatorzy - edukacja i rozwój projekt i wykonanie: nethouse | Jazz&Orco Studio