Motywatorzy dla biznesu
NOWOŚĆ:
Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
Umiejętności komunikacyjne
Sztuka informacji zwrotnych
W zgodzie z sobą i innymi – asertywność w pracy
Techniki zarządzania konfliktem
Pomiędzy chcieć, a mieć – trening umiejętności negocjacyjnych
Twórcze działanie na zawołanie
Inteligencja emocjonalna w działaniu
Trening świadomego kreowania własnego wizerunku
Niezbędnik skutecznego managera
Jak przemienić motywację w nawyk – motywowanie pracowników
Efektywna organizacja pracy i czasu
Program antystresowy
Profesjonalna obsługa klienta
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – budowanie zespołu

  Motywatorzy rozwoju osobistego
  Motywatorzy w szkole
  Gry szkoleniowe

Aktualności


Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indywidualny program rozwoju osobistego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Najbliższe warsztaty:

Zapraszamy na warsztaty rozwojowe w cyklu JESIENNE INSPIRACJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSYCHOdziałanie na odchudzanie

KOMPLEKSOWY PROGRAM PSYCHODIETETYCZNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydarzenia:

WARSZTATY ROZWOJOWE W WYJĄTKOWYCH CENACH!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Oferta szkoleń i warsztatów

Motywatorzy dla biznesu / Szkolenia dla firm

Inteligencja emocjonalna w działaniu

Tytuł Inteligencja emocjonalna w działaniu
Tematyka Inteligencja emocjonalna – inaczej umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi – pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Ludzie o szeroko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej lepiej radzą sobie w sytuacjach społecznych, w kontaktach z otoczeniem, w życiu zawodowym, odnoszą więcej życiowych sukcesów.
Właśnie praca nad rozwojem inteligencji emocjonalnej jest głównym celem szkolenia. Praca na szkoleniu koncentruje się na czterech głównych aspektach poszerzania swoich umiejętności: spostrzeganiu emocji, wspomaganiu myślenia za pomocą emocji, rozumieniu emocji oraz kierowaniu emocjami. Obejmuje zdolności rozumienia siebie i innych, kierowanie i kontrolę emocji, umiejętność samo-motywacji, empatię oraz umiejętności społeczne.
Cele
 • Poszerzenie świadomości w zakresie roli inteligencji emocjonalnej
  w biznesie
 • Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania inteligencji emocjonalnej
  w relacjach zawodowych i prywatnych
 • Lepsze zrozumienie siebie, swoich emocji oraz emocji innych ludzi
 • Poprawa funkcjonowania w relacjach z zawodowych i prywatnych
 • Poszerzenie samoświadomości w kwestii inteligencji emocjonalnej
 • Efekty Uczestnicy po warsztacie lepiej rozumieją siebie i swoje emocje, poprawia się ich samoświadomość, jak również rozumienie świata zewnętrznego. Lepiej radzą sobie w życiu społecznym, a także potrafią efektywnie kierować własnymi emocjami. Uczestnicy uczą się wykorzystywać inteligencję emocjonalną w relacjach biznesowych.
  Informacje organizacyjne Przy organizacji szkolenia zamkniętego czas trwania szkolenia, termin oraz warunki finansowe ustalane są bezpośrednio z klientem.

  Osoby indywidualne zapraszamy na szkolenia otwarte:
  Harmonogram szkoleń i cennik >>
  Formularz zgłoszeniowy >>

   
     
  © Motywatorzy - edukacja i rozwój projekt i wykonanie: nethouse | Jazz&Orco Studio