Motywatorzy dla biznesu
NOWOŚĆ:
Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
Umiejętności komunikacyjne
Sztuka informacji zwrotnych
W zgodzie z sobą i innymi – asertywność w pracy
Techniki zarządzania konfliktem
Pomiędzy chcieć, a mieć – trening umiejętności negocjacyjnych
Twórcze działanie na zawołanie
Inteligencja emocjonalna w działaniu
Trening świadomego kreowania własnego wizerunku
Niezbędnik skutecznego managera
Jak przemienić motywację w nawyk – motywowanie pracowników
Efektywna organizacja pracy i czasu
Program antystresowy
Profesjonalna obsługa klienta
Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego – budowanie zespołu

  Motywatorzy rozwoju osobistego
  Motywatorzy w szkole
  Gry szkoleniowe

Aktualności


Szkolenia modułowe QUICK SKILLS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indywidualny program rozwoju osobistego
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Najbliższe warsztaty:

Zapraszamy na warsztaty rozwojowe w cyklu JESIENNE INSPIRACJE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PSYCHOdziałanie na odchudzanie

KOMPLEKSOWY PROGRAM PSYCHODIETETYCZNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wydarzenia:

WARSZTATY ROZWOJOWE W WYJĄTKOWYCH CENACH!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Oferta szkoleń i warsztatów

Motywatorzy dla biznesu / Szkolenia dla firm

Umiejętności komunikacyjne

Tytuł

Umiejętności komunikacyjne

Tematyka

Umiejętności komunikacyjne są bardzo ważna nie tylko w kontaktach z osobami bliskimi, ale również w kontaktach biznesowych. Na jakość naszych relacji z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami czy klientami wpływają właśnie nasze umiejętności w sferze komunikacji. Proponowane szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności komunikacyjne niezbędne w biznesie, które będą podstawą do tworzenia relacji otwartych i opartych na jasnych komunikatach.

Cele

•  Poszerzenie wiedzy na temat wyznaczników skutecznej komunikacji    w relacjach zawodowych
•  Zapoznanie z barierami komunikacyjnymi
•  Diagnoza własnych barier komunikacyjnych i stylu komunikowania
   się – ich znaczenie dla relacji zawodowych
•  Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi
   skutecznej komunikacji
•  Wykorzystanie informacji zwrotnej w relacjach zawodowych
•  Doskonalenie umiejętności jasnego wyrażania własnych opinii,
   przekonań i potrzeb
•  Zwiększenie świadomości w zakresie stosowanych komunikatów
   niewerbalnych – praca nad spójnością komunikacji
•  Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
   w komunikacji (szantaż emocjonalny, manipulacja, agresja werbalna)

Efekty

Na warsztacie uczestnicy dowiedzą się, jakie zachowania warunkują skuteczną komunikację, a jakie są przeszkodą w uzyskaniu wzajemnego zrozumienia. Nauczą się słuchać w sposób aktywny, a także w sposób otwarty wyrażać swoje oczekiwania, opinie oraz potrzeby. Pokonają bariery komunikacyjne, które stoją na drodze do efektywnej komunikacji. Będą mieli okazję dokonać autodiagnozy własnego stylu komunikacji, a także praktycznie przećwiczyć technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych w komunikacji.

Informacje organizacyjne Przy organizacji szkolenia zamkniętego czas trwania szkolenia, termin oraz warunki finansowe ustalane są bezpośrednio z klientem.

Osoby indywidualne zapraszamy na szkolenia otwarte:
Harmonogram szkoleń i cennik >>
Formularz zgłoszeniowy >>

 
   
© Motywatorzy - edukacja i rozwój projekt i wykonanie: nethouse | Jazz&Orco Studio